Kraje

Języki

Wilanów Park – oczami mieszkańców

Pologne
23 Październik 2020

Miejsce codziennych spotkań w gronie rodziny i znajomych, zieleń o zróżnicowanej wysokości, ogrody deszczowe, przestrzeń do odpoczynku z miejscem na wydarzenia kulturalne to wybrane pomysły mieszkańców Wilanowa na zagospodarowanie terenów zieleni w ramach planowanej przez Ceetrus Polska warszawskiej inwestycji Wilanów Park.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza uszczegółowienie koncepcji wielofunkcyjnej inwestycji Wilanów Park oraz przeprowadzenie partycypacyjnego projektowania z udziałem mieszkańców. Dlatego też od 22 września mieszkańcy dzielnicy Wilanów uczestniczyli w cyklu spotkań pt. „Rozmowy Sąsiedzkie” oraz w ankietach online, podczas których zgłaszali pomysły zagospodarowania dwuhektarowego parku w ramach inwestycji Wilanów Park. Będzie to pierwszy i, jak do tej pory, jedyny w Warszawie publiczny park zrealizowany przez prywatnego inwestora.

BLIŻEJ NATURY

Uczestnicy spotkań pt. „Rozmowy sąsiedzkie” podkreślali, że zależy im na tym, by park stał się miejscem dostępnym dla wszystkich, w którym można będzie odpocząć od miejskiego zgiełku. Oczekują, że stworzy go zróżnicowana zieleń – zarówno drzewa, jak i kameralne łąki miejskie, trawniki, na których będzie można odpoczywać oraz ogrody deszczowe. Mieszkańcom Wilanowa zależy również na tym, by park miał naturalny charakter z równowagą pomiędzy przestrzeniami do odpoczynku i do aktywnego spędzania czasu.  

MIEJSCE DO RÓŻNORODNYCH AKTYWNOŚCI

Podczas „Rozmów sąsiedzkich mieszkańcy” zgłaszali liczne pomysły dotyczące funkcji przyszłego parku. Większość uczestników podkreślała, że planuje z niego korzystać codziennie lub kilka razy w tygodniu, a docierać tam zamierzają pieszo lub rowerem. Zwracali uwagę na to, by przestrzeń była wielofunkcyjna, była miejscem odpoczynku na wiele sposobów oraz dawała możliwość uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych, np. wieczornych koncertach, spotkaniach, potańcówkach organizowanych przez lokalne organizacje kulturalne i społeczne. Wiosną i latem mieszkańcy chętnie widzieliby w parku ogródki z ofertą gastronomiczną, a zimą lodowisko, górkę saneczkową czy targi świąteczne.  Zdaniem mieszkańców, park powinien być również miejscem spacerów ze zwierzętami. W odpowiedziach na pytania o kształt oranżerii, uczestnicy rozmów podkreślali, że powinna rozszerzać funkcje parku np. o różnorodną ofertę gastronomiczną.

KOLEJNE KROKI

Rekomendacje zawierające wnioski z „Rozmów sąsiedzkim” będą przekazane Stowarzyszeniu Architektów Polskich SARP, które sformułuje wytyczne do konkursu na zaprojektowanie parku i otoczenia inwestycji.
Cykl spotkań pt. „Rozmowy sąsiedzkie” przeprowadziła firma A2P2 architecture & planning, która specjalizuje się w procesach partycypacyjnych, projektowaniu urbanistycznym i doradztwie na etapie przedprojektowym.

O PROJEKCIE WILANÓW PARK

Wilanów Park jest inwestycją mixed-use – czyli przestrzenią łączącą różne funkcje, w tym między innymi tereny zieleni z funkcjami rozrywki, gastronomii i handlu. Oprócz ponad 2-hektarowego parku o charakterze miejskim – powstanie otwarta także w niedzielę oranżeria, przestrzenie usługowo-handlowe, kino, hotel, biura oraz przestrzenie coworkingowe. W ramach ekologicznego wymiaru projektu, inwestycja zakłada zrównoważone rozwiązania, mające wpływ na redukcję emisji dwutlenku węgla, lokalną retencję wód opadowych, czy troskę o bioróżnorodność. W projekcie przewidziano rozwiązania promujące zrównoważoną mobilność, m. in. stację rowerów miejskich czy cargo-bike. Nad szczegółowym projektem Wilanów Park pracują specjaliści z BEG Ingenierie Polska oraz MTDI Group, aby nadać wizji inwestycji finalny kształt.