Kraje

Języki

Rozwój

W okresie od swojego powstania, firma Ceetrus prowadziła aktywną działalność w 12 różnych krajach, wspierając na ich terenie rozwój działalności w zakresie handlu detalicznego Auchan.

Rekordowy poziom inwestycji

Na okres do roku 2021 Ceetrus planuje otwarcie 80 nowych centrów handlowych lub rozbudowę istniejących, poprzez realizację rekordowych inwestycji, a dalsze 700.000m² powierzchni handlowej stanowi przedmiot całkowicie nowych projektów.

Ten niezwykle znaczący plan rozwoju - realizowany przede wszystkim na terenie Francji, Europy Wschodniej oraz Azji - obejmuje dużą liczbę projektów o wysokiej wartości, obejmujących 10 lokalizacji o powierzchni całkowitej przekraczającej 50.000m². Do roku 2021 firma zainwestuje ponad 1,9 mld euro brutto w ramach projektów dotyczących rozwoju i waloryzacji jej lokalizacji.

 

Usługi zarządzania dla firm zewnętrznych – nowy rodzaj działalności

Rozwój centrów handlowych stanowiących własność firmy wciąż stanowi większość realizowanych projektów.Są one prowadzone na podstawie długoterminowej wizji mającej na celu zapewnienie ciągłej atrakcyjności lokalizacji.Niemniej jednak, firma Ceetrus jest otwarta na wszelkiego rodzaju partnerską współpracę z inwestorami publicznymi lub prywatnymi. Realizowana przez nią strategia dynamicznego zarządzania aktywami umożliwiła przeprowadzenie w roku operacji przeniesienia aktywów o wartości 2 mld euro.

Firma Ceetrus zwraca również szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące ochrony środowiska: każdy projekt przechodzi proces certyfikacji Breeam.