Kraje

Języki

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Ceetrus to przedsiębiorstwo odpowiedzialne

Grupa Ceetrus uwzględnia wszystkie aspekty odpowiedzialności społecznej i środowiskowej przedsiębiorstwa w zakresie prowadzonej działalności, realizując politykę ciągłego doskonalenia swoich procesów i podnoszenia poziomu odpowiedzialności, opracowaną na okres do roku 2020. W ramach tej polityki, każdy z krajów określa swoje priorytety w zależności od kontekstu prowadzonej działalności oraz rynku.Polityka firmy jest realizowana w sposób aktywny, w oparciu o wprowadzony we wszystkich krajach system sprawozdawczości umożliwiający kontrolowanie realizacji programów ciągłego doskonalenia.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o kontakt z naszą Dyrekcją Międzynarodową ds. Odpowiedzialności Społecznej i Środowiskowej.

The video conversion process has failed. You might want to submit a simpler video format like mpeg or divx avi.
If the problem persists contact your website administrator. Please check logs for further debugging.